kumano kodou

magose touge  

kumanokodou misedani

akame shijuhachi taki

  

guide book sekai isan

kumanokodou

sakanazukan kaizukan

mushi zukan chou zukan kinoko zukan

tor izukan

okane sekai isan oishiro

doukutsu yamanobori

 


himatsubushi

kitakubu

sakura mankai

hougen

  

oinai

kanpintan

dadakusa

hiyakai

gottsuo

ookinna

koshoguru

mizu wo makeru

  

  

chimigiru

togoru

ameru

kossui

chokeru

tsukue tsuru

ababai